Grundejerforeninger & virksomheder

Telefon: 51 26 16 12

E-mail: asn@as-nielsen.dk

Grundejerforeninger & virksomheder


A. S. Nielsen A/S har stor erfaring i at arbejde for, og i samarbejde med, alle størrelser virksomheder og grundejerforeninger.


Her kan nævnes:


 • Pasning af golfbaner.
 • Pasning og drift af grønne områder i almennyttige ejendoms- foreninger.
 • Byfornyelse/etablering af gårdmiljø i almennyttigt boligbyggerier.
 • Etablering af legepladser.
 • Saltning og snerydning.
 • Entreprenørarbejde.
 • Skovrejsning.

Driftsledelse af større anlægsgartneropgaver bl.a.

 • Styring af entrepriser.
 • Beplantningspleje for Vejdirektoratet.
 • Knusning af beplantning i forbindelse med 130 km zoner for Vejdirektoratet.
 • Drift og vedligeholdelse af grønne områder på 7 skoler i Ballerup Kommune.
 • Byggemodning af Græse Bakkeby, Frederiksund.
 • Byggemodning af Humlekærgård, Køge.
 • Etablering af grønne områder, transportcenter, Køge.
 • Styring af pleje og vedligeholdelse af Netto butikkernes udearealer i Østdanmark.
 • Etablering af kunstige søer.
 • Tilplantning af volde, Dansk Jordrens.
 • Vedligeholdelse af grønne områder for større grundejerforeninger.

Hvem er vi?

A. S. Nielsen A/S

CVR: 28516835

Kontakt os

Find vej

Bækkeskovvej 2B

2665 Vallensbæk Strand

Copyright © All Rights Reserved